Harry Tuinier.nl

Mogelijkheden voor scholing Automatisch melken voor AOC leerlingen en voor Agrarische Bedrijfsverzorgers

image_pdfimage_print

Inmiddels wordt ruim 25 % van de Nederlandse koeien met een automatisch melksysteem gemolken.

De kans is dus steeds groter dat mensen gevraagd worden om in te vallen of te werken op bedrijven waar de koeien met een automatisch melksysteem gemolken worden.

Leerlingen van AOC’s, en ook (AB) Agrarische Bedrijfsverzorgers of ZZP ers die veel op agrarische bedrijven werken zullen in de toekomst steeds vaker op bedrijven met automatisch melksystemen gevraagd worden om bij ziekte of vakantie of anders, de veehouder te vervangen.
Met het gebruikte lespakket wordt alles aan de orde gesteld. Ook waar een bedrijf met melkrobots vaak anders aan moet denken dan een bedrijf met een melkstal.
In dit lespakket komen alle merken melkrobots voorbij, zonder voorkeur.
Zowel de opstelling, stalindeling, robot en computergebruik, alsook de voeding en de gezondheid van de koeien wordt behandeld.
Aan het einde van deze opleiding is op een bedrijf met melkrobot het praktijk diploma Automatisch Melken te behalen.

Hiervoor stellen we eisen aan de kandidaat omtrent het werken met een melkrobot. Hij / zij moet ten tijde van het examen bekend zijn met het bedienen van de melkrobots en moeten in de computer de belangrijkste informatie kunnen vinden.

Maar we leren ook belangrijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld een koe die afgekalfd heeft of behandeld is met penicilline, op de juiste manier in de computer te zetten.

Hierop wordt vooraf geoefend zodat het examen prima te behalen is.

Een gecertificeerde moet het bedrijf, voor een tijdje, kunnen overnemen.

Voor een veehouder met melkrobot(s) is duidelijk dat hij aan zo een gecertificeerd persoon vertrouwd zijn bedrijf kan overlaten.

Ook na het behalen van het diploma blijft het voor de gecertificeerde belangrijk dat deze regelmatig op een bedrijf met melkrobot controleert of hij / zij in kennis nog bij is.

De voorbereiding op het automatische melkexamen is in overleg aan uw situatie of wensen: school, stagebedrijf, praktijkbedrijf,  aan te passen.

Deze cursussen worden zonder voorkeur voor merk gegeven.