Harry Tuinier.nl

Succesvol melken met melkrobot(s) op uw bedrijf

image_pdfimage_print

Een computerman denkt: goh, wat kan het systeem veel met een koe!
Een koeienman denkt: goh, wat kan mijn koe veel met het systeem!

Vooral met die laatste gedachte probeer ik bij de bedrijfsbezoeken met u de beste resultaten bij het melken met een VMS te realiseren.

DeLaval heeft vele HMA ers (Herd Manager Adviseurs) opgeleid en die bezoeken iedere veehouder. Na de opstart / inmelk periode is de veehouder bekend met de “beginzaken”. Daarna proberen we met de instellingen van de VMS en met de achtergronden hiervan een volgende stap te zetten. Deze begeleiding moet voor een hoger rendement en meer plezier met het melken met een DeLaval melkrobot zorgen.

Wanneer een veehouder besluit om van traditioneel melken naar melken met een of meer melkrobots over te gaan verandert er best veel. Er wordt een keuze gemaakt voor de plaatsing, waar in de stal of nieuwbouw? En hoe ziet de ruimte voor de robot er uit en hoe na het bezoek aan de robot?

Kunt u een koe makkelijk separeren?

En dan:  welk merk.

Het is een keuze voor jaren en het is op een melkveebedrijf het belangrijkste werk wat er is. Dat werk vertrouwt u niet aan iedereen toe.

U wilt een betrouwbare machine die melkt zoals u dat bedoelt:  24 uur per dag 7 dagen per week. En u moet zowel in als na de VMS met de koe kunnen doen wat u goed dunkt.

In principe doet een melkrobot het “domme” werk voor u, de melkbekers onder hangen, maar ze geeft u veel gegevens en  informatie terug om “slimmer” te boeren.

Een grote verandering na ingebruikname is ook het arbeidsritme, want de werkwijze die u misschien al jaren gewoon was gaat nu anders. De lichamelijke ontlasting en veel flexibelere dagindeling is een belangrijk voordeel.

U weet dat u slijtage van uw lichaam, schouders, rug, knieën, gratis krijgt en nóóit weer terug hoeft te geven….

Maar melken met een robot vereist ook weer een bepaalde discipline. Dit is voor de meeste veehouders geen probleem,  maar wel wennen.

Een tweede grote verandering is het gegeven dat nu niet de veehouder maar eigenlijk de koe zelf haar actie, wanneer melken en wanneer vreten, enz. bepaalt. Dat maakt dat een koe bij een melkrobot eigenlijk nog fitter en gemotiveerder moet zijn dan in de oude situatie.

Je moet als het ware een beetje als koe kunnen denken….

Het succesvol gebruik van de VMS hangt van vele dingen af. De nieuwe gebruiker heeft bij de aankoop van de VMS van DeLaval ook meteen recht op een bepaalde hoeveelheid begeleiding door een HMA er bij het systeem gekocht.

U hoeft geen computer deskundige te zijn want ik probeer graag uit te leggen dat vooral de “boeren-ogen” in combinatie met gemakkelijk te vinden gegevens zorgt voor het beste resultaat! Met gewoon langs of desgewenst tussen de koeien doorlopen, koeien “lezen”, komen, zowel door de kennis van de veehouder van zijn individuele koe als de koeienkennis van Harry, vaak herkenbare zaken aan de orde. Deze worden vertaald  in adviezen of, soms zelfs afwijkende, instellingen.

Meer mogelijkheden van en met de VMS kennen geeft veel duidelijkheid. En deze goed benutten betekent altijd een hoger rendement op de investering die automatisch melken met zich meebrengt!

Door bijvoorbeeld een koe met afwijkende gegevens eerder te zien of het voeren goed in te stellen en makkelijk kunnen controleren is een bedrijfsbezoek snel terug verdiend.

En een bedrijfsbezoek is rechtstreeks aan te vragen, zie “contact”.

Met de juiste instellingen en een goed beleid horen de koeien bij een VMS meer te produceren.

Èn:  kunnen ze langer mee !!