Harry Tuinier.nl

Voor scholen en AB

image_pdfimage_print

Mogelijkheden voor scholing Automatisch melken voor AOC leerlingen en voor AB ers:

Inmiddels worden ca. 25 % van de Nederlandse koeien met een automatisch melksysteem gemolken.

De kans is dus steeds groter dat mensen gevraagd worden om te werken op bedrijven waar de koeien met een automatisch melksysteem gemolken worden.

Leerlingen van AOC’s, en ook (AB) bedrijfsverzorgers of ZZP ers die veel op agrarische bedrijven werken zullen in de toekomst steeds vaker op bedrijven met automatisch melksystemen gevraagd worden om bij ziekte of vakantie of anders, de veehouder te vervangen.

Vandaar dat wij nu cursussen aanbieden om u met deze systemen bekend te laten worden.

Er zijn drie mogelijkheden, die gaan van oppervlakkige kennismaking, tot behalen van het Diploma  Automatisch  Melken.

1. De eerste mogelijkheid gaan we, bijvoorbeeld in een klaslokaal, in een dagdeel vertellen dat robotmelken anders is dan melken in een traditionele melkstal, en wat belangrijke punten zijn.
Deze cursus is vooral interessant voor de lagere klassen van AOC’s

2. Bij de tweede mogelijkheid gaan we behalve een dagdeel theorie ook een dagdeel praktijk doen, dus het geleerde meteen in de praktijk toetsen, zodat het ook beter beklijft.

3.  Met de derde mogelijkheid wordt de kandidaat daadwerkelijk opgeleid voor het Diploma Automatisch Melken.

Hiervoor stellen we eisen aan de kandidaat omtrent het werken met een melkrobot. Hij / zij moet ten tijde van het examen bekend zijn met het bedienen van de melkrobots en moeten in de computer de belangrijkste informatie kunnen vinden.

Maar we leren ook belangrijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld een koe die afgekalfd heeft of behandeld is met penicilline, op de juiste manier in de computer te zetten.

Hierop wordt goed geoefend zodat het examen prima te behalen is.

Voorafgaand aan dit examen krijgt de cursist begeleiding op stagebedrijf / praktijkbedrijf.
Dit kan met de eerste lessen in een (klas)lokaal en daarna oefenen op stage / praktijkbedrijf, eventueel individueel of in groepsverband.

Bij het examen wordt tegen de examen kandidaat gezegd “dat hij gebeld is en plotseling wegens ziekte van de veehouder het bedrijf moet overnemen”.

Voor een veehouder met melkrobot(s) is duidelijk dat hij aan zo een gecertificeerd persoon vertrouwd zijn bedrijf kan overlaten.

Ook na het behalen van het diploma blijft het voor de gecertificeerde belangrijk dat deze regelmatig op een bedrijf met melkrobot controleert of hij / zij in kennis nog bij is.

De voorbereiding op het automatische melkexamen is in overleg aan uw situatie of wensen: school, stagebedrijf, praktijkbedrijf,  aan te passen.

Indien gewenst kunnen deze cursussen zonder voorkeur voor merk gegeven worden, en voor meerdere merken gedaan worden.
Menu