Tip van de Maand – Maart 2019

Hebt u een goede vervanger?

Hebt u een draaiboek voor wanneer u plotseling uitvalt?
Is er iemand in te schakelen die genoeg van uw bedrijf en de koeien weet?
En van de VMS, de kalveren, en het voeren?

Inmiddels worden op diverse AOC’s en Agrarische Bedrijfsverzorgingsdiensten opleiding automatisch melken gegeven, met zelfs mogelijkheid om examen te doen.
Het is goed dat u als veehouder dit stimuleert, dat is ook goed voor u wanneer er plotseling iets gebeurt!